خانه / داستانک پند آموز / داستانک شوق ادب آموختن

داستانک شوق ادب آموختن

داستانک , داستانک شوق ادب آموختن  , حکایت , کتاب معجم الادباء، , داستان پندآموز
 
ابوعمر بن العلاء نقل میکند که :
منذر بن واصل را گفتند که شوق تو به فرا گرفتن ادب چگونه است؟
پاسخ داد : چون سخنی در آن باب می شنوم، دلم می‌ خواهد که تمام اعضایم گوش شود تا آن چنان که گوشم تمتع می‌ یابد، متمتع شوند.
پرسیدند که در طلب آن چگونه‌ ای؟
 

dastanak-adab داستانک شوق ادب آموختن

پاسخ داد : مانند مادری فرزند گم کرده که فرزند خود طلب کند که جز آن فرزندی ندارد.
پرسیدند که حرص تو بر ادب چون است؟
پاسخ داد  : مانند کسی که به جمع مال حریص باشد و مالی گزاف به دستش افتد.
 
کتاب معجم الادباء، جلد اول
ابوعمر بن العلاء کیست ؟ 

داستانک , داستانک شوق ادب آموختن  , حکایت , کتاب معجم الادباء، , داستان پندآموز   ابوعمر بن العلاء نقل میکند که : منذر بن واصل را گفتند که شوق تو به فرا گرفتن ادب چگونه است؟ پاسخ داد : چون سخنی در آن باب می شنوم، دلم می‌ خواهد که تمام اعضایم گوش شود تا آن چنان که گوشم تمتع می‌ یابد، متمتع شوند. پرسیدند که در طلب آن چگونه‌ ای؟   پاسخ داد : مانند مادری فرزند گم کرده که فرزند خود طلب کند که جز آن فرزندی ندارد. پرسیدند که حرص تو بر ادب چون است؟ پاسخ داد…
اضافه کردن یک رای

رای

ثبت رای

اضافه کردن یک رای

User Rating: Be the first one !

مطلب پیشنهادی

داستانک پندآموز-آداب و رفتار

داستانک روی شانه های خود چه چیزهایی حمل می کنید؟

  داستانهای پند آموز , حکایات اخلاق و رفتار مردکشاورز که در روستا زندگی میکرد …

http://www.20script.ir