خانه / موفقیت در زندگی / ارزشمندترین دارایی
کتاب قدرت نوشته راندا برن

ارزشمندترین دارایی

 

 
با ارزشترین دارایی هر انسان در راه دستیابی و رسیدن به هدفهای خود 
 

 
 
 
ارزشمندترین دارایی که در را دستیابی به اهداف و رسیدن به مقصد دارید ، ذهن شماست 

 
ارزش چیست ؟ 
 
ارزش ، شامل توانایی فکر کردن درباره هویت و خواسته هایتان است .

 
بیشتر موفقیت شما در زندگی حاصل صرف زمانی برای تفکر دقیق و واضح
درباره اهداف و خواسته ها و نوع موفقیت تان است .

 
توانایی هر انسان در تعیین اهداف مشخصی که باید شفاف و هماهنگ با استعدادها و توانایی های او باشد

اولین و مهمترین گام واقعی در رسیدن به مقصد و موفقیت پایدار به حساب می آید .

 
 

 

 
منبع : کتاب قدرت برنامه ریزی – فصل دوم

 

    با ارزشترین دارایی هر انسان در راه دستیابی و رسیدن به هدفهای خود          ارزشمندترین دارایی که در را دستیابی به اهداف و رسیدن به مقصد دارید ، ذهن شماست    ارزش چیست ؟    ارزش ، شامل توانایی فکر کردن درباره هویت و خواسته هایتان است .   بیشتر موفقیت شما در زندگی حاصل صرف زمانی برای تفکر دقیق و واضح درباره اهداف و خواسته ها و نوع موفقیت تان است .   توانایی هر انسان در تعیین اهداف مشخصی که باید شفاف و هماهنگ با استعدادها و توانایی های او باشد اولین و مهمترین…
رای

نقد و بررسی

مجموع رای

رای

User Rating: Be the first one !

مطلب پیشنهادی

جملات جول اوستین

جملات جول اوستین

جملات جول اوستین ، سخنان زیبا ، سخنان گرانبها ، جملات انگیزشی ،زندگینامه جول اوستین ، سخن زیبا , کتاب قدرت من هستم

http://www.20script.ir