میگل د اونا مونو

  • بهمن- ۱۳۸۹ -
    ۲۰ بهمن

    چند جمله مثبت

      جملات بزرگان , جمله مثبت , کولستون  , ارد بزرگ ,  میگوئل سرانوی , میگوئل داونامونو , میگوئل د اونامونو بعضی صلیب را روی…

    بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا