دست نوشته

به آرزوهایت میرسی ، یک شرط دارد !

  به آرزوهایت میرسی به شرطی که    خداوند بزرگ که مبدا همه آرزوهاست را فراموش نکنی       …

ادامه مطلب »

پاییز برگ ریز

  پاییز در راه است ، فصل مهر پاییزی مبارک       فصلی تازه در راه است دست در…

ادامه مطلب »

چند جمله از من

    مرا بسی اندوه تو فرا گرفته بود    از دوری و تنهایی درون    اما روزگار به من…

ادامه مطلب »

چند نقطه

شاعری حسی ناتوان است، وقتی می توان به چشمانت زل زد و هیچ نگفت…

ادامه مطلب »

فصل عاشقی

  ای خوب من بیا  تا در مسیر نور دیدارهای روشن مهری، رقم زنیم بنیان هر چه فاصله، اینک به…

ادامه مطلب »