مفهوم”مهرزو” چیست ؟


مفهوم”مهرزو” چیست ؟


           
کلمه  “مهرزو” یک کلمه  با معانی زیر میباشد ، در واقع این کلمه به زبان فارسی دارای مفهوم میباشد  
 
و در زبانهای دیگر تعریفی مشاهده نشده .
 
 
 مهر آمیز : ( آمیخته به مهر . توام با محبت و دوستی )
 
زو  : در اصل این کلمه آرزو  بوده که به زو  خلاصه شده است .
 
آرزو : خواهش کام مراد شوق اشتیاق – آرزو کردن
 
 
 

قلب برابر با مهر و محبت


زندگی برابر با آرزوها


قلب برای زندگی


مهر + زو  = مهرزو


❤ ❤ ❤ mehrzo ❤ ❤ ❤

قلب برای زندگی 

z1624 z513c688886b8e

b827 www

این صفحه فقط  به زبان پارسی دارای مفهوم میباشد .دکمه بازگشت به بالا