جملات زیبا و انرژی بخش بزرگان

جمله ای گرانبها از برتراند راس

 
یک جمله گرانبها ، برای زندگی 
 

 
 
من یک آیین خیلی ساده دارم: اینکه زندگی و شادمانی و زیبایی از مرگ غبارآلود بهتر است.
 

برتراند راس

 

راسل_در_کهولت جمله ای گرانبها از برتراند راس

 

                                                   

مشاهده بیشتر
مقالات مرتبط