خانه / جملات زیبا و انرژی بخش بزرگان / جمله جبران خلیل جبران ، درباره طبیعت
جمله جبران درباره طیبعت - جبران خلیل جبران

جمله جبران خلیل جبران ، درباره طبیعت

 

 
 جمله گرانبها درباره طبیعت اطرافمان از جبران خلیل جبران
 

 
 
همه آنچه در خلقت است، در درون شماست و هر آنچه درون شماست،
در خلقت است. طبیعت با آغوشی باز و دستانی گرم از ما استقبال کرده
و می خواهد که از زیبایی اش لذت بریم. چرا انسان باید آنچه را در
طبیعت ساخته شده از بین ببرد!؟

جبران خلیل جبران                                                

 

3tuyyasee32wjk1h4bjr جمله جبران خلیل جبران ، درباره طبیعت

 
 

     جمله گرانبها درباره طبیعت اطرافمان از جبران خلیل جبران       همه آنچه در خلقت است، در درون شماست و هر آنچه درون شماست، در خلقت است. طبیعت با آغوشی باز و دستانی گرم از ما استقبال کرده و می خواهد که از زیبایی اش لذت بریم. چرا انسان باید آنچه را در طبیعت ساخته شده از بین ببرد!؟ جبران خلیل جبران                                                      
رای

نقد و بررسی

مجموع رای

رای

User Rating: Be the first one !

مطلب پیشنهادی

جملات جول اوستین

جملات جول اوستین

جملات جول اوستین ، سخنان زیبا ، سخنان گرانبها ، جملات انگیزشی ،زندگینامه جول اوستین ، سخن زیبا , کتاب قدرت من هستم

http://www.20script.ir